Avortaments de repetició

La freqüència d’avortaments espontanis es troba en el 15-25% de tots els embarassos. Aquest risc és major al començament (4-8 setmanes) de l’embaràs i disminueix a mesura que avança. Les proves obtingudes a partir de determinacions molt precoces d’HCG (hormona … Continued

Toxoplasmosis i gestació

La toxoplasmosi és una zoonosis i una infecció freqüent en humans d’arreu del món. Hi ha la possibilitat que es transmeti verticalment. Quan una gestant pateix una infecció aguda per toxoplasma pot transmetre al fetus i aquest pot resultar afectat … Continued