La finalitat dels mètodes anticonceptius (anticoncepció) és evitar l´embaràs. Hi ha una gran varietat de mètodes d’anticoncepció per a la dona i d´altres que són només per a l´home. En general, l´efectivitat d´aquests mètodes depèn en gran mesura d´una utilització i control correcte per part de la parella i el metge.

MÈTODES ANTICONCEPTIUS  NATURALS

Són els que no fan servir ajudes artificials i es fonamenten en l´abstinència periòdica. Es basen en la identificació del dia en que ovula la dona i evitar les relacions sexuals aquells dies i alguns anteriors i posteriors. Aquests mètodes són bàsicament aplicables a dones amb cicles menstruals regulars i parelles que assumeixin un cert marge d´inseguretat.

Hi ha tres mètodes per identificar quins dies són els perillosos: Ogino, temperatura basal i moc cervical.

 • Mètode del calendari o Ogino-Knaus
  Consisteix en no tenir relacions els dies de l´ovulació. Els dies fèrtils és determinen amb càlculs, tenint en compte que l´ovulació té lloc una sola vegada per cicle i sol produir-se el 14 dia contat des el primer dia de regla. Cal que els cicles siguin molt regulars per poder fer servir aquest mètode.
  És el menys fiable del mètodes naturals, fins i tot en dones amb cicles regulars. Hi han factors que, puntualment, poden canviar, fins i tot, els cicles més regulars, com ara:

  • La tensió o l´estrès.
  • Els canvis de pes.
  • Els canvis de feina o de nivell e intensitat de l´activitat.
  • Un part.
  • Els canvis hormonals que de forma natural es poden produir al final de la dècada dels 30 i principis dels 40.
 • Mètode de la temperatura basal
  A la majoria de les dones la temperatura augmenta més o menys 0,5 graus immediatament després de l´ovulació. Aquest augment de temperatura indica el període fèrtil del cicle i dura de 3 a 4 dies.
  Per registrar la variació de la temperatura, s´ha de posar el termòmetre a diari al anus o a la vagina en despertar-se, sense fer cap activitat 3-4h abans, i s´anotarà la mesura en una taula i desprès de fer-ho 3-4 mesos es podrà veure la regularitat en l´augment de la temperatura i, per tant, la regularitat en l´ovulació.
 • Mètode del moc cervical o Billings
  En el moment de l´ovulació el flux vaginal deixa de ser espès i escàs i augmenta la quantitat i es torna més fluid i transparent i a vegades fa uns fils llargs. Cal reconèixer aquests canvis en el moc cervical i fer-se un propi patró de dies fèrtils.
  Cal abstinència a partir del moment en que es detecta aquest canvi en el flux i fins 4 dies després del de màxima quantitat de moc.

En general, els mètodes naturals no són tan fiables com els artificials.

MÈTODES DE BARRERA

 • Preservatiu masculi o condom
  És una funda de latex, tancada per un extrem, que es col.loca en el penis en erecció abans de l´acte sexual. Si s´utilitza correctament és un mètode segur. La seva efectivitat arriba 98-99%.
  Les avantatges del preservatiu son:

  • Efectivitat immediata.
  • Es pot adquirir fàcilment.
  • Protegeix de malalties de transmissió sexual inclús HIV.
 • Diafragma
  És un caputxó de làtex que es posa dins la vagina i que cal ajustar-lo al coll del úter per tal que no deixi passar a l´esperma. S’ha de deixar un mínim de sis hores desprès de tenir relacions. Existeixen diferents models i mides de diafragma per ajustar-se bé a la vagina i cervix de cada dona.
  El diafragma és millor utilitzar-lo junt amb crema espermaticida que es posa en tot l´anell que li dona la forma i que s´ajusta a la vagina. L´eficàcia és de 92-96 %. Quan falla és per estar malt posat o per moure´s durant les relacions.
  Les avantatges són:

  • Efecte immediat.
  • Molts pocs efectes secundaris i poc molest en la relació.

  Les desavantatges són:

  • Cal aprendre a posar-lo bé.
  • No protegeix de malalties de transmissió sexual.
  • Al guanyar o perdre pes, a vegades, cal canviar de mida.
 • Espermaticides
  Els espermaticides son productes químics que maten o immobilitzen els espermatozous. Es presenten en forma de: cremes,  ovuls vaginals, esponges, gelees i aerosols.S´han d´aplicar a la vagina uns 15 minuts abans de la relació i cal repetir l´aplicació per cada nova relació. La seva eficàcia és baixa ( 90-92 % ) i per això s´utilitza, normalment, com a suport d´altres mitjans anticonceptius. No protegeix de les malalties de transmissió sexual.

ANTICONCEPCIÓ HORMONAL

Segons la seva composició i via d´administració hi ha variades possibilitats que explicarem breument:

 • Píndola oral combinada
  És una combinació d´estrogen i progesterona igual en tots els comprimits. És la més utilitzada. Impedeix l´ovulació, fa canviar una mica la composició del moc cervico-vaginal i modifica lleugerament l´endometri. Es pot esperar una efectivitat del 100 % si és ben utilitzada. La majoria de fallades son per no prendre-la bé.
 • Píndola oral bifàsica o trifàsica
  Hi ha una gradació de la quantitat de hormona en funció del dia del cicle que es pren. Les bifàsiques tenen dos dosis diferents i les trifàsiques porten comprimits de tres colors amb diferents dosis cada color. L´efectivitat és la mateixa que la de les combinades.
  Un avantatge és que la dosis total d´hormona ingerida és menor.
 • Píndola oral de progesterona
  Es pren a diari, sense interrupció. Està indicada principal i quasi únicament en dones que donen pit. Normalment no hi ha menstruació mentre es pren.
 • Injectable mensual combinat
  És un combinat d´estrogen i gestagen que s´administre 1 cop al mes per injecció intramuscular i porta tota la dosi necessària i que es allibera controladament durant el mes. A vegades no acaba de regular bé la regla en alguns mesos donat que la alliberació del producte actiu de la solució oliosa no sempre és igual i , per tant, a vegades la regla pot avançar-se o endarrerir-se. Es fa servir poc. Es tant segur com els combinats orals.
 • Vaginal mensual combinat
  És un anell vaginal amb un combinat d´estrogens i progesterona que inhibeix l´ovulació. Es porta posat durant 3 setmanes en que es va alliberant el medicament impregnat en l´anell, a les tres setmanes es retira i es fa la setmana de descans igual com amb el reste de anticonceptius combinats. No s´observen dificultats en treure´l i posar-lo i si, a vegades, surt una mica a fora de la vagina cal només empenya´l amb dos dits cap dintre la vagina; si surt del tot es pot tornar a posar sense necessitat de rentar-lo.La seguretat és com la via oral i les avantatges son:

  • La comoditat de no tindre que pensar en prendre la píndola cada dia.
  • S´eviten les intoleràncies digestives.
  • Porta menys quantitat de medicament.
 • Pegat setmanal combinat
  És un pegat que s´enganxa a la pell amb una combinació d´estrogen i progesterona que es allibera de manera controlada i regular al llarg de una setmana; a la setmana es canvia per un altre pegat nou; es repeteix al mateix a la setmana fins fer les tres setmanes en que es descansa una per tal de que vingui la regla. La absorció del producte és via transdermica.

  • És igual de segur que la resta de mitjans combinats i té com avantatges:
  • La comoditat de només tindre de pensar-hi una vegada per setmana.
  • S´eviten les intoleràncies digestives.
  • Porta menys quantitat de medicament.Com inconvenient cal dir que poden haver-hi reaccions al.lèrgicas de la pell on s´enganxa i es pot desenganxar abans de la setmana.
 • Injectable mensual o bimensual de progesterona
  S´administra via intramuscular una alta dosis de progesterona que dona una protecció de 4-12 setmanes segons el preparat. No es fa servir quasi gens.
  Sòl donar alteracions menstrual que es poden allargar uns mesos desprès de deixar el tractament i pot donar increment de pes amb més freqüència que altres.
  Els efectes secundaris, si n´hi han, duren fins que el tractament deixa de fer efecte.
 • Implant subdèrmic de progesterona.-

Són unes varetes que porten progesterona que es col.locan sota la pell del braç fent un petit tall sota anestèsia local. Les varetes van alliberant  la progesterona a unes dosis controlades i té una durada de 5 anys, tot i que es poden treure les varetes quan la dona ho vulgui. L´eficàcia és igual que la reste de preparats hormonals i no cal pensar-hi, si no es vol, fins als 5 anys. Com inconvenients diria’m:

 • Pot donar alteracions menstruals a un 40 % de portadores.
 • Possible increment de pes.
 • Dificultats a l´hora de retirar les varetes.

Cap dels mètodes d´anticoncepció hormonal protegeix de les malalties de transmissió sexual.

MÈTODES INTRAUTERINS

 • DIU de coure i or.És un petit aparell de plàstic , normalment, en forma de T, que porta un filament enrotllat en el braç vertical de la T de coure per fora i or per dintre d´uns 4 cm de llarg que es posa dintre la cavitat uterina a través del coll del úter.Té una fiabilitat del 98-99 % i funciona impedint que els espermatozous puguin travessar la cavitat uterina i anar a trobar el òvul a les trompes per fecundar-lo.
  La col-locació l´ha de fer un ginecòleg, pot donar certa molèstia el dia de l´inserció i s´aconsella la col-locació durant la regla, atès que el coll del úter està més obert. Poden tenir una durada de 2 o 4 anys segons el model.
  Com avantatges podem dir que no cal pensar-hi i que es revisa la seva bona posició mitjançant una ecografia al fer la revisió ginecològica anyal.
  Com inconvenients podem assenyalar:

  • Menstruacions més abundants i doloroses.
  • Un 10 % de DIU´s es poden expulsar espontàniament, a vegades sense que la dona se n´adoni.
  • No protegeix contra malalties de transmissió sexual.
  • No és recomanable per dones que tenen vàries parelles sexuals per incrementar l´incidència de malaltia inflamatòria pelviana.
 • DIU de progesterona
  Té forma de T igual qu´el de coure i or i la mateixa mida, només és una mica més gruixut el braç vertical on hi ha el cilindre que l`envolta i que porta la dosi de progesterona per 5 anys que és el que dura aquest DIU.
  Ben col.locat té una fiabilitat pràcticament del 100 % però cal tenir en compte que, al igual que l´altre model, un 10 % de dones el poden expulsar espontàniament. Normalment la tolerància és bona i només excepcionalment algunes dones refereixen certes dificultats per perdre pes.
  Com avantatges podem dir:

  • Bona tolerància.
  • Disminució molt marcada de la quantitat de regla.
  • Gran seguretat.
  • No cal pensar-hi. Es revisa al fer la revisió ginecològica anyal mitjançant una ecografia, que nosaltres fem en totes les revisions.

MÈTODES QUIRÚRGICS

Anul.len la possibilitat d´embaràs de manera permanent. Ofereix, en principi, un 100 % de fiabilitat, tot i que hi poden haver fracassos. Cal estar absolutament convençut de no tenir més fills donat que, en principi, són tècniques irreversibles. Es procedeix a tancar el pas en els conductes que comuniquen als òvuls i als espermatozoides o els conductes que condueixen els espermatozoides al exterior en l´ejaculació. No hi ha cap efecte vers la fabricació d´hormones sexuals. En el cas de l´home ejaculara semen sense esperma. En el cas de la dona els òvuls quedaran parats en les trompes i es desferan. La vasectomia pot ser reversible segons la tècnica utilitzada i el temps passat des de que es va fer.

 • Lligadura tubárica o de trompes: es pot fer en el curs de una cesària, immediatament post-part aprofitant la mateixa anestèsia del part o per laparoscòpia programada.
 • La vasectomia en que es lliguen o seccionen o les dues coses els conductes deferents; es pot fer de forma ambulatòria i amb anestèsia local. Després de unes 10-12 ejaculacions es fa un anàlisis de semen per veure que no hi hagin espermatozous.
 • Implants intratubàrics: es col-loca un dispositiu, com una molla, en l´interior de les trompes, mitjançant una histeroscopia, que provoca una reacció de fibrosis que tapa el pas per les trompes tant d´òvuls com d´espermatozous. Pot fer-se amb anestèsia local tot i que moltes vegades pot acabar amb una anestèsia general.

Algun enllaços d’interès: I tu, quin prefereixes?