Quina és la funció principal del cordó umbilical?

El cordó umbilical és una estructura vital per al desenvolupament fetal. És un tub que connecta al fetus amb la placenta i a través del qual es duu a terme l’intercanvi de nutrients i oxigen, a més de l’eliminació de deixalles. El cordó umbilical té diverses propietats i funcions que el fan fonamental per al desenvolupament del fetus i la seva importància és indubtable. És el mitjà de transport pel qual viatgen tots aquests nutrients i l’oxigen, des de la placenta fins al fetus.

Una altra de les funcions del cordó umbilical és la de mantenir al fetus protegit i aïllat de les substàncies nocives, actuant com una barrera que li protegeix de virus i bacteris. La sang que circula pel cordó umbilical és rica en nutrients i oxigen i això permet el creixement i desenvolupament adequat del fetus. D’altra banda, també transporta les deixalles produïdes pel fetus, els quals són eliminats per la placenta.

El cordó umbilical no sols té un paper prioritari durant el creixement del fetus, sinó que també exerceix una funció primordial durant el treball de part. Quan el bebè neix, el cordó umbilical es talla per a separar al fetus de la placenta i, posteriorment, el monyó del cordó umbilical s’asseca i cau per si sol en un període de 5 a 15 dies.

En conclusió, podem dir que és una estructura fonamental per al desenvolupament fetal, que compleix diverses funcions i propietats que el fan indispensable. És el mitjà de transport de nutrients i oxigen que arriben al fetus, protegeix el fetus de substàncies nocives, i és vital durant el part. A més, la presència de cèl·lules mare en el cordó umbilical ofereix una oportunitat única per al tractament de malalties. Per aquestes raons, es recomana la seva conservació en bancs de cèl·lules mare per a ús futur.

Per què esperar a tallar el cordó umbilical?

Esperar per a tallar el cordó umbilical és una pràctica cada més estesa en l’actualitat, i és que s’ha demostrat que grans beneficis per al nounat. Quan s’espera uns minuts, abans de tallar el cordó umbilical, es permet que el bebè rebi més sang rica en nutrients i oxigen de la placenta. Això pot ajudar a prevenir l’anèmia en els primers mesos de vida, ja que la sang que conté ferro és vital per al desenvolupament i creixement del bebè.

A més, s’ha demostrat que esperar per a tallar el cordó umbilical pot millorar el flux sanguini al cervell del bebè, la qual cosa podria tenir efectes positius a llarg termini en el desenvolupament neurològic.

En alguns casos, s’ha recomanat esperar fins i tot més temps abans de tallar el cordó umbilical, com per exemple en casos de parts prematurs. En aquests casos, s’ha observat que esperar fins que el cordó umbilical deixi de bategar pot millorar l’oxigenació del bebè i reduir la necessitat d’intervencions mèdiques.