Hi ha diferents proves per estudiar l´esterilitat de una parella. Cada prova evalua diferents factors i, segons resultats, es faren unes o altres.

En una primera evaluació les proves que acostumem a fer són les següents:

 • Historia clínica completa amb antecedents patològics d´interes.
 • Exploració ginecològica completa: exploració de vulva, vagina, cervix i tacte vaginal.
 • Citología: per descartar alteracions cel-lulars de vagina o cervix i cualitatives e infeccioses del fluix.
 • Ecografía ginecològica: es visualitzen el uter, els ovaris i estructures que estroben al seu voltant i es valora la seva normalitat ecogràfica.
 • Seminograma: es valora quantitat, mobilitat, morfologia dels espermis i altres paràmetres bioquímics del semen.
 • Histerosalpingografies: radiografies amb contrast per valorar la cavitat uterina i la permeabilitat de les trompes.
 • Valoració de situacions d´estrès i hàbits tòxics.

En una segona fase i segons els resultats obtinguts en la primera valoració pot caldre fer altres proves complementaries com:

 • Anàlisis hormonals
 • Tests dinàmics per a valoració hormonal.
 • Test postcoital.
 • Biòpsia d´endometri.
 • Laparoscòpia.
 • Tests immunològics.
 • Estudis genètics.