Factor masculí

Es considera que el 42% de casos d’esterilitat en una parella és degut a causes masculines.

En general, les causes específiques de l’esterilitat en l’home estan relacionades amb:

Un defecte en la producció dels espermatozoides i, per tant, tenir-ne un nombre baix (oligospèrmia).
Una alteració en la movilitat dels espermatozoides (astenospèrmia).
Una alteració en la seva morfologia: cap, cua o ambdós (teratospèrmia).
Una obstrucció en els conductes que els transporten fins el exterior mitjançant l’ejaculació.
Infeccions del aparell urogenital.

 

Factor femení

Els estudis epidemiològics demostren que el 58% de casos d’esterilitat són deguts a causes femenines.

Entre el 80 i 85% de casos d’esterilitat femenina es deuen a 4 causes:

  • Anovulació: l’òvul no arriba a ser expulsat del fol·licle.
  • Endometriosi: quan hi ha teixit endometrial fora del úter.
  • Factor tubàric: quan les trompes de Fal·lopi estan obstruides o tenen algun altre tipus de lesió.
  • Factors immunològics i psicològics.