L’ecografia d’alta resolució (20 setmanes de gestació) permet el diagnòstic del 80-90% de defectes físics que tinguin expressivitat morfològica i que no es poguin detectar per altres procediments. En certs casos i tipus de malformació el diagnòstic pot ser més tardà. L’ecografia també ajuda en la realització de totes les tècniques invasives que veurem més endavant.

L’ecografia es pot completar amb:

  • Ecocardiografia fetal: exploració ecogràfica específica del cor que realitza un especialista en cardiologia perinatal. Es realitza a partir de la setmana 20 de gestació.
  • Doppler pulsat i color: es poden avaluar les característiques del fluix sanguini en els vasos fetals, en el cordó, la placenta i l’úter.
  • Ecografia tridimensional: La visió volumètrica, gràcies a la reconstrucció gràfica informatitzada del fetus en els tres plans de l’espai, possibilita el diagnòstic de certes malformacions i anomalies de difícil detecció mitjançant l’ecografia normal.