Dolor pelvià

El dolor pèlvic amb la menstruació és gairebé universal, però hi ha altres causes per les quals la dona pateix dolor pèlvic. La majoria de casos és un dolor agut però també pot ser crònic i durar mesos o anys.

El dolor agut sol tenir una causa patològica definida, que es resol espontàniament o amb un tractament adequat. El dolor crònic pot plantejar un problema més difícil, ja que moltes vegades no es pot identificar cap causa que ho justifiqui, tot i estudiar detingudament i, en conseqüència, pot ser més complicat decidir el tractament adequat.

Causes de dolor pèlvic agut .-

Ginecològiques:

* Embaràs ectópico.

* Avortament.

* Infecció pèlvica aguda.

* Quist d’ovari.

Digestives:

* Apendicitis.

* Restrenyiment.

* Diverticulitis.

* Colon irritable.

* Altres malalties intestinals inflamatòries-autoimmunes.

Urinàries:

* Infeccions del tracte urinari.

* Càlculs.

Altres causes

* Musculoesquelético.

Causes de dolor pèlvic crònic .-

Ginecològiques:

* Endometriosis.

* Adenomiosis.

* Infecció pèlvica crònica.

* Quist d’ovari.

Digestives:

* Adherència.

* Restrenyiment.

* Diverticulitis.

* Colon irritable.

* Altres malalties intestinals inflamatori-autoimmunes.

Urinàries:

* Trigonitis.

* Atròfia vesical.

Altres causes:

* Musculoesquelético.

* Artropaties degenerativa.

* Sinfisalgia.

* Dolor lumbar.

* Somàtic-psicològiques.

El dolor és un fenomen subjectiu. Molts dels factors que donen lloc al dolor estan influïts per mecanismes centrals, de manera que el dolor pèlvic, de vegades, empitjora per alteracions psicològiques, psiquiàtriques i socials. Els òrgans de la cavitat abdominal són sensibles a la inflamació, a les substàncies químiques i al estirament causat per les adherències o la distensió per gasos. L’úter i el cervix són relativament insensibles mentre que les Trompes de Fal lopi tenen una gran sensibilitat. L’aixafament de l’intestí produeix una molèstia lleu mentre que l’estirament i distensió provoca un dolor intens.

Un dels problemes amb el dolor pèlvic crònic és el no trobar cap causa que ho justifiqui, fins i tot després d’haver sotmès a la pacient a multiples exploracions.

La polifarmacia és una conseqüència de no trobar una causa que justifiqui un dolor crònic; també existeix la possibilitat que la pacient sigui sotmesa a una intervenció quirúrgica inadacuada.

Per tot això és important una bona història clínica del dolor, una bona exploració física tant abdominal com ginecològica i, a partir d’aquí, les exploracions complementàries necessàries per prendre la decisió correcta pel que fa al millor tractament per cada pacient.