Trastorns més comuns del cicle menstrual

Parlem de trastorn menstrual quan la menstruació implica conseqüències que interfereixen en la vida normal de la dona, un dolor intens, pèrdues abundants de sang o bé absència de menstruació. A Ginecòlegs Granollers volem ajudar les nostres pacients amb tot allò relacionat amb la salut femenina, i aquest tipus d’alteracions del cicle menstrual generen una bona part de les consultes que atenem. 

La Síndrome Premenstrual és un conjunt de símptomes associats al cicle menstrual i que es repeteixen cada mes els dies anteriors a què arribi la regla. Poden ser tan físics com emocionals i tot i que per a la gran majoria de dones són acceptables, en alguns casos poden arribar a interferir en aspectes de la vida privada i social de la dona. No totes les dones tenen el mateix tipus d’alteració premenstrual, i fins i tot la mateixa persona no necessàriament repeteix els mateixos símptomes cada vegada. Mantenir uns hàbits de vida saludables i evitar l’estrès són dues recomanacions que poden ajudar a prevenir en part la Síndrome Premenstrual.

El dolor de forta intensitat que apareix durant la menstruació s’anomena dismenorrea. Pot venir causada per endometriosi, una infecció a la pelvis, desordres a les tiroides i també l’estrès. Dura generalment unes 24 hores i s’estima que el pateix entre el 25% i el 60% de les dones. Entre l’1% i el 15% dels casos presenta el dolor encara amb més intensitat, el que es coneix com dismenorrea severa. En alguns casos pot ocasionar la incapacitació laboral.

Un altre trastorn força comú del cicle menstrual és la menstruació abundant, que pot trobar la causa en l’haver deixat de prendre la píndola anticonceptiva o en dones en edat de tenir la menopausa. Una consulta a l’especialista ajudarà a confirmar la diagnosi o descartar altres patologies com l’anèmia. També hi ha altres trastorns com les menstruacions irregulars, en què el cicle supera les 6 setmanes de durada, fet que és força comú durant els primers anys de menstruació; en alguns casos també passa que per qüestions hereditàries o perquè tenen un pes baix, hi ha dones que no tenen la primera menstruació fins els 18 anys. Finalment, un altre trastorn del cicle menstrual el pateixen les dones que deixen de tenir la menstruació més aviat per causes com l’ús d’anticonceptius orals, estrès, anèmia o desordres tiroides o miomes.