Ser mare als 40

Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’any 2015 el 37% de les mares va ser primerenca als 35 anys o més. És una dada que va en augment, i que és el reflex d’una tendència de la societat actual: cada vegada hi ha més dones que decideixen ser mares a una edat més avançada. En paral·lel a aquest canvi en la maternitat, han aparegut moltes millores en el sistema de salut que fan que aquestes dones estiguin millor ateses i se sentin més ben acompanyades. A Ginecòlegs Granollers som conscients d’aquesta realitat i posem al servei d’aquestes dones tot el nostre coneixement per assegurar l’èxit de l’embaràs i el bon estat de salut tant de la mare com del nadó en aquest moment tan transcendent.

A nivell biològic, la capacitat reproductiva de la dona disminueix de manera significativa a partir dels 35 anys, ja que es redueix tant la quantitat com la qualitat d’òvuls. Aquest fet implica que en cas d’embaràs hi hagi més risc d’avortaments i de fetus amb alteracions cromosòmiques. També augmenta la probabilitat de malalties de la mare com la diabetis gestacional o la hipertensió arterial crònica. Ser mare als 40 anys també implica assumir altres riscos obstètrics, com la possibilitat que el nadó neixi de manera prematura, que el part sigui induït i per cesària. Aquests factors no fan desaconsellar un embaràs en edat tardana, però sí que impliquen un control més exhaustiu, més proves de les que es realitzen a les mares més joves. També és recomanable una visita prèvia a la concepció per donar tota la informació amb els avantatges i riscos que suposa l’embaràs i donar eines a la dona perquè prengui la decisió que consideri.

A nivell emocional, la preparació és millor en edat avançada. Les mares més grans segurament tindran les idees més clares davant les inseguretats i dubtes de la gestació. És cert que probablement una mare jove serà més enèrgica i una de més edat es cansarà abans, però la veritat és que el fet d’haver gaudit de la joventut pot ajudar la mare a viure la maternitat d’una manera més serena i relaxada.

En conclusió. La maternitat tardana és fruit del canvi social que implica la recerca de la dona del seu moment ideal per ser mare, tenint en compte factors personals, familiars i professionals. Però malgrat els riscos que hem comentat, aquesta realitat està acompanyada per un sistema de salut amb garanties tant per la mare com pel nadó i amb la necessitat d’informar, comprendre i empatitzar amb les sensacions i voluntats de la dona.