La copa menstrual

Tot i que el seu ús s’ha popularitzat al nostre país durant els últims 10 anys, la copa menstrual és tan antiga com els tampons. Tots dos mètodes de retenció del flux de la menstruació existeixen des dels primers anys del segle passat, però per motius diversos el tampó i la compresa són els més utilitzats. No obstant, durant l’última dècada s’ha anat consolidant com un sistema completament fiable i ecològic. A més, des d’un punt de vista de la salut, la copa no produeix cap tipus d’infecció vaginal i no és ni més ni menys perillosa per al cos que un tampó o una compresa.

La copa menstrual és un recipient que s’introdueix a la vagina per recollir la sang de la menstruació. En la majoria de casos té una petita extensió a la base per facilitar la seva col·locació i extracció. Igual que el tampó, col·locar la copa -fabricada en silicona mèdica- necessita de certa pràctica, però en cap cas és difícil i tampoc fa mal. Ara bé, és important haver escollit bé la talla de la copa, que serà diferent segons l’edat de la dona i si ha tingut relacions sexuals i parts vaginals. Una vegada adquirida la pràctica, el funcionament és molt senzill i només cal tenir en compte buidar la copa les vegades al dia que siguin necessàries i esbandir-la bé amb aigua. Ben col·locada, la copa no es nota i permet fer, per exemple, activitat esportiva amb normalitat. La copa es pot fer servir a totes les edats i en totes les etapes de la vida, des de la primera regla fins a la menopausa.

En ser un element reutilitzable, és aconsellable esbandir la copa menstrual cada vegada després del seu buidatge, i hi ha qui recomana bullir-la cada vegada abans del seu primer ús. Cal recordar que el flux vaginal és un medi favorable al cultiu de bacteris, i per tant és important mantenir la copa menstrual en bones condicions d’higiene. Tot i així, és un mètode tan segur com les compreses i els tampons.

Un últim avantatge que volem destacar de la copa menstrual des de Ginecòlegs Granollers és la seva sostenibilitat. Es calcula que de mitjana, les dones tenen uns 520 cicles menstruals al llarg de la vida, xifra que suposa l’ús de més de 9.000 tampons o compreses. És evident doncs que l’ús de la copa menstrual també té un impacte positiu sobre el medi ambient.